PRIBATUTASUN DEKLARAZIOA

DATU PERTSONALEN BABESA, DBEOren ARABERA

CASA FRANCISCO MAYO LANDETXEAk, datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen araudia aplikatuz, jakinarazten du webguneko formularioen bidez (https://spetton-world.com /) jasotzen diren datu pertsonalak CASA FRANCISCO MAYO LANDETXEAren zerbitzuen erabiltzaileen fitxategi automatizatu espezifikoetan sartzen direla.

Izaera pertsonaleko datuen bilketa eta tratamendu automatizatuaren helburua merkataritza-harremanari eustea eta CASA FRANCISCO MAYO LANDETXEAren informazio- eta aholkularitza-lanak eta berezko beste jarduera batzuk egitea da.

Datu horiek behar diren erakundeei baino ez zaizkie lagako, aurretik azaldutako helburua betetzeko helburu bakarrarekin.

FRANCISCO MAYO LANDETXEAk datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartzen ditu, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoan, xedatutakoaren arabera, eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organiko berria (DBLO) indargabetuz.

Erabiltzaileak edozein unetan erabili ahal izango ditu aipatutako Erregelamenduan (EB) aitortutako sarbide-, aurkakotza-, zuzenketa-, baliogabetze-, mugatze- eta eramangarritasun-eskubideak. Eskubide hauen erabilera erabiltzaileak berak egin dezake spetton@spetton.com helbidera edo helbide honetan: Carrer dels Teixidors, 846900 Torrent, Valentzia

Erabiltzaileak adierazten du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen du, aldaketak CASA FRANCISCO MAYO LANDETXEAri jakinaraziz.

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUAREN HELBURUA:

ZEIN HELBURUREKIN TRATATUKO DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

CASA FRANCISCO MAYO LANDETXEAn zure datu pertsonalak erabiliko ditugu https://spetton-world.com/webgunearen bidez, honako helburu hauekin:

Bezeroen beharrizan partikularren arabera ematea zerbitzuak, hark sinatutako kontratuak betetzeko.
Webgunean eta sektorean eskaintzen diren zerbitzu berriei buruzko informazio komertziala eta buletinak bidaltzea.
Sustapen-informazioa elektronikoki bidaltzea.
Erabiltzaileak harremanetarako formularioaren bidez eskatutako informazioa ematea.
Gogorarazten dizugu komunikazio komertzialak edozein bide eta unetan bidaltzearen aurka egin dezakezula, lehen adierazitako helbidera mezu elektroniko bat bidalita.

Erregistro horietako eremuak nahitaez bete behar dira, eta ezinezkoa izango da adierazitako helburuak betetzea datu horiek ematen ez badira.

ZENBAT DENBORAZ GORDETZEN DIRA BILDUTAKO DATU PERTSONALAK?

Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira merkataritza-harremanak irauten duen bitartean edo horiek ezabatzeko eskatzen ez duzun bitartean, eta emandako zerbitzuengatik legezko erantzukizunak sor daitezkeen epean.

LEGITIMAZIOA:

Zure datuen tratamendua hura legitimatzen duten oinarri juridiko hauekin egiten da:

Informazioa eskatzea eta/edo CASA FRANCISCO MAYO LANDETXEAren zerbitzuak kontratatzea. Zerbitzu horien baldintzak zure eskura jarriko dira, edozein kasutan, balizko kontratazio bat egin aurretik.
Baimen librea, espezifikoa, informatua eta zalantzarik gabea; izan ere, pribatutasun-politika hau zure eskura jartzen dizugu, eta irakurri ondoren, ados bazaude, baiezko adierazpen edo ekintza argi baten bidez onar dezakezu, horretarako prestatutako lauki bat markatuta.
Zure datuak ematen ez badizkiguzu edo oker edo osatu gabe ematen badizkiguzu, ezingo dizugu zure eskaerari erantzun, eta ezinezkoa izango da erabat.