IRISGARRITASUN ADIERAZPENA

1. ATALA. NAHITAEZKO EDUKIAREN BETEKIZUNAK
IRISGARRITASUN-ADIERAZPENA*

* Irisgarritasun-adierazpenaren eredua, sektore publikoko erakundeen webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/2102 (EB) Zuzentarauarekin bat datorrena.

CASA FRANCISCO MAYO LANDETXEAk bere webgunea irisgarri egiteko konpromisoa hartu du, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten duen legeria nazionalaren arabera.

Erabilerraztasun-adierazpen hau www.spetton-world.com webgunean aplikatzen da.

Betetze-egoera

www.casafranciscomayo.com partzialki bat dator irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuarekin, sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen erabilerraztasunari buruzkoarekin, honako salbuespen hauek direla eta:

10.2.b eta 12. artikuluak ez dira oraindik baloratu, Errege Dekretua argitaratu eta bi urtera sartzen direlako indarrean.

13. artikulua ez da oraindik baloratu, Errege Dekretua argitaratu eta bi urtera sartzen baita indarrean.

Irisgarritasun-adierazpen hau prestatzea

Adierazpen hau 2024/03/26an prestatu zen.

Webgunearen edo gailu mugikorretarako aplikazioaren egokitasunaren ebaluazio eraginkorra egiten da (EB) 2016/2102 Zuzentarauaren eskakizunekin, Adox Komunikazioak egindako autoebaluazio baten antzera.

Adierazpenaren azken berrikuspena: 2024/03/26.

2. ATALA. AUKERAKO EDUKIA

1) Asmoa, gutxienez, legeriak eskatutakoa lortzea da. Webguneen edukia irisgarri egiteko hartzen diren neurriak erabiltzaileentzat eskuragarri egitea eta taldeak sei hilean behin berrikusteko konpromisoa dira.

2) Webgunearen edo gailu mugikorretarako aplikazioaren azken eguneratzearen data, edukia funtsean berrikusi ondoren: 2024/03/26.

3) Desgaitasuna duten pertsonentzako telefono bidezko laguntza gehigarria eta laguntza-teknologien erabiltzaileentzako laguntza: 686 408 358

BURGIBERRIA KALEA Z/G 31417. IZABA/IZABA. NAFARROA.

Idoia de Miguel Mayo

francisco mayo landetxeaa landetxea
(1) 2016/2102 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko urriaren 26koa, sektore publikoko erakundeen webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa (L 327 EO, 2016-12-2koa, 1. or.)

Casa Francisco Mayo Landetxea
Casa Francisco Mayo Landetxea